Slike foregår importen

Dere velger ut bobilen, gjerne med hjelp av oss, hvis dere ønsker hjelp. Aktuelle sider å lete på er www.mobile.de og www.autoscout24.de. Når bilen er funnet, skrives en kontrakt med beskrivelse av bilen, evt. tilleggsutstyr og betingelsene. Normalt betaler dere bilen i to omganger. Første beløp betales når kontrakten signeres, dette beløpet tilsvarer det DinBobil legger ut for bilen i Tyskland. Det andre beløpet betales når bilen kommer til Norge og vi skal betale moms og toll. Momsen betales når bilen ankommer landet, som oftest hos Color Line i Oslo, mens toll betales i Drammen når Biltilsynet har lagt bilen inn i ditt datasystem. I kontrakten står også en referanse til vår bank, slik at dere som kjøpere skal være trygg på at vi driver seriøst.
Skal dere kjøpe bobil i Tyskland advarer vi sterkt mot å overføre penger direkte selv, det kan medføre risiko for tap av pengene. Kjøper dere via oss, er det vi som betaler bilen i Tyskland via våre faste kontakter.

JO NYERE JO GUNSTIGERE

Det beste kjøpet gjør du på bobiler som har uttrekkbar moms i Tyskland, det vil si at vi kjøper dem netto der. I Norge legges norsk moms til, selvsagt. Det er først og fremst på nyere biler vi kan få til dette, jo eldre bilene er, desto færre er det med uttrekkbar moms. Ofte kan det derfor være slik at nesten nye biler får samme pris som biler som er noen år gamle. Hvis dere leter på www.mobile.de vil det stå et merke, en * ved de bilene der momsen kan trekkes ut. Dette er bilene som gir de beste kjøpene. Normalt står det en brutto og en netto pris også. Tollsatsene inn i Norge er slik at man får aldersfradrag regnet fra datoen for første gangs registrering. Det første året får man fradrag for hver måned, når bilen passerer ett år, får man fradrag for hvert hele år.